Op al onze leveringen en/of diensten zijn altijd de leveringsvoorwaarden
van Almotion BV van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK Arnhem.
Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Wij sturen u deze voorwaarden graag toe of u kunt ze downloaden via onderstaande link:

                                               

Let u svp speciaal op de volgende leveringscondities:

 

Prijzen: Aangeboden prijzen zijn altijd vrijblijvend. Mochten er zich prijswijzigingen voordoen dan behouden wij ons altijd het recht deze wijziging direct door te voeren in de verkoopprijs.
Levertijden: Zijn altijd een indicatie afgegeven op basis van informatie van de fabrikant. Almotion BV kan geen enkele garantie geven of aansprakelijkheid accepteren indien de levertijd niet kan worden nagekomen!
Levering:  Af Elst (Gld) tot 30Kg, lengte transport (boven1,8mtr.) dient u zelf te verzorgen.
Het transport van goederen is altijd voor rekening en risico van de afnemer.
Verzendkosten: € 7,50 per pakket tot 30Kg
Betaling: Voor levering of binnen 30 dagen netto (behoudens goedkeuring kredietverzekering).
Ordertoeslag: Bij orders met een netto orderwaarde kleiner dan €150,00 brengen wij
€ 12,50 in rekening voor administratie-, verpakkings- en overige kosten.
Eigendomsvoorbehoud:....      Alle geleverde goederen zijn en blijven eigendom van Almotion BV totdat de factuur volledig is voldaan.