Lineairtechniek, nauwkeurigheid en herhalingsnauwkeurigheid

Hoge nauwkeurigheid of toch liever hoge herhalingsnauwkeurigheid? Er zijn talloze manieren om lineaire positionering zoals spindelaandrijving, tandriemaandrijving en tandheugelsystemen in te delen, echter de terminologie kan soms verwarrend zijn. De 2 meest voorkomende termen zijn nauwkeurigheid en herhalingsnauwkeurigheid.

Wat is het verschil tussen nauwkeurigheid (juistheid) en herhalingsnauwkeurigheid (precisie)?

Als men zegt dat een spindelaandrijving erg nauwkeurig is bedoelt men eigenlijk de herhalingsnauwkeurigheid. Eigenlijk hebben nauwkeurigheid en herhalingsnauwkeurigheid helemaal niets met elkaar te maken. Een lineaire aandrijving kan zeer nauwkeurig zijn maar een minder goede herhalingsnauwkeurigheid hebben en andersom. Hieronder leest u het verschil.

  1. Nauwkeurigheid (juistheid)

Een definitie van nauwkeurigheid:  is de mate van overeenstemming tussen de (gemiddelde) waarde die verkregen wordt uit een reeks waarnemingen en de werkelijke waarde.


Hoge nauwkeurigheid en lage herhalingsnauwkeurigheid

Ten aanzien van een lineair aandrijfsysteem kan worden genomen om de mate verstaan ​​waarin de eindpositie past de opgedragen positie.
Als we bijvoorbeeld een tandriemsysteem een afstand laten afleggen van 535 mm, dan wordt de nauwkeurigheid bepaald door de beweging zo dicht mogelijk bij de 535 mm te komen. Maar hoe nauwkeurig dit is, is afhankelijk van de afwijking die je wilt accepeteren.

Als de toepassing een afwijking van 535 mm ±2 mm toestaat, en de tandriem systeem een positie tussen 533 en 537 mm bereikt kan het systeem als nauwkeurig worden beschouwt.

Nauwkeurigheid wordt het meest beïnvloed door mechanische factoren (o.a. terugslag, torsiestijfheid,  buigen van onderdelen etc).

Aan de elektrische kant, kan de bandbreedte van het regelsysteem en de resolutie van het meetsysteem (encoder of resolver) ook van invloed op de nauwkeurigheid van de beweging van de aandrijving zijn , omdat deze componenten verantwoordelijk zijn voor het opvolgen, lezen en het corrigeren van de actuele positie van het systeem.

 

2. Herhalingsnauwkeurigheid (precisie)

            Herhalingsnauwkeurigheid is de mogelijkheid van een aandrijfmechanisme om meerdere malen terug te keren naar dezelfde positie onder gelijke omstandigheden.


Hoge herhalingsnauwkeurigheid maar een lage nauwkeurigheid

In tegenstelling tot de nauwkeurigheid, die enigszins subjectief en afhankelijk van de toepassingseisen, is de herhalingsnauwkeurigheid een absolute waarde.
Een kogelomloopspindel kan bijvoorbeeld een herhalingsnauwkeurigheid hebben van 10 micron ±.
En zo kan een lineaire aandrijving een hoge herhalingsnauwkeurigheid hebben maar niet nauwkeurig zijn. Als bijvoorbeeld de gespecificeerde beweging 535 mm ± 2 mm is, en het systeem beweegt altijd met verschillende pogingen naar 537,5 mm dan heeft de lineaire aandrijving een hoge herhalingsnauwkeurigheid maar is niet nauwkeurig.

Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op de herhalingsnauwkeurigheid van een lineaire eenheid. Denk bijvoorbeeld aan speling, slijtage, temperatuurschommelingen  etc.

Nauwkeurigheid kan eventueel gecompenseerd worden door de lineaire aandrijving opnieuw/anders te programmeren (soms doet een systeem dit uit zichzelf al). Echter bij herhalingsnauwkeurigheid is dit meestal niet mogelijk en moet de hardware van lineaire aandrijving veranderd worden.

        3. Hoge nauwkeurigheid en een hoge herhalingsnauwkeurigheid

               
Hoge herhalingsnauwkeurigheid EN hoge nauwkeurigheid

De term “nauwkeurigheid” wordt vaak gebruikt om lineaire systemen te beschrijven. Echter, nauwkeurigheid is meer van toepassing op meetsystemen, waarbij het verwijst naar het verschil tussen herhaalde metingen van dezelfde hoeveelheid of onderwerp ten opzichte van hetgeen is opgedragen.

Wanneer het wordt gebruikt in verwijzing naar lineaire aandrijvingen, kan men er min of meer vanuit gaan dat herhalingsnauwkeurigheid bedoeld wordt en niet de nauwkeurigheid.

De herhalingsnauwkeurigheid van de lineaire eenheden van Lineairtechniek® zitten gemiddeld op 0,1 mm.
Indien u vragen heeft over lineairtechniek neem u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!