luchtconditionering

Een compressor zuigt lucht aan en comprimeert deze. Een compressor gebruikt dus de omgevingslucht waarin hij staat. Dit houdt in dat hij ook de stofdeeltjes en andere vervuilingen aanzuigt. Deze vervuiling is over het algemeen zeer schadelijk voor de applicaties die zijn aangesloten op deze compressor.

Het is dan ook zeer raadzaam een luchtconditionering (ook wel luchtverzorgingsset ofwel FRL genoemd) aan te brengen.
Luchtconditionering bestaat meestal uit een:

  1. Luchtfilter
  2. Drukregelaar
  3. Olievernevelaar

1. Het luchtfilter bij luchtconditionering zorgt ervoor dat alle vervuiling (stofdeeltjes etc.) uit de lucht gefilterd wordt  
     waardoor er alleen maar schone lucht naar uw applicaties gaan en dus betrouwbaarder kunnen
     functioneren en een langere levensduur hebben.
2. De drukregelaar bij luchtconditionering zorgt voor een constante luchtdruk naar uw applicaties. Dit kan heel belangrijk zijn  in verband met de nauwkeurigheid waarmee uw applicatie werkt. Normaal slaat de compressor af bijvoorbeeld bij de 8,5 bar                  (bovendrukwaarde) en slaat hij weer aan bij de 6,5 bar (onderdrukwaarde).
    Gevolg is dat uw applicatie constant werkt met verschillende luchtdruk tussen de 8 en de 10 bar. Indien het van belang is om een zo nauwkeurig mogelijke constante druk te behouden dient de drukregelaar zo dicht mogelijk in de buurt van de verbruiker te worden geplaatst.
3. Om extra slijtage te voorkomen en/of het goed functioneren van uw applicatie kan het verstandig zijn om een olievernevelaar bij uw luchtconditionering te monteren. Ook kan het zijn dat men niet gesmeerde lucht in het hoofdsysteem wil hebben en dan is het mogelijk om een olievernevelaar direct voor een applicatie te plaatsen.

Een goede luchtconditionering zorgt voor een installatie die langer mee gaat en nauwkeuriger werkt.
Ook zorgt een goed afgestemde luchtconditionering voor een beter energieverbruik.

Tips voor installatie en gebruik van uw luchtconditionering.

  • Zorg voor de juiste doorstroomrichting.
  • Monteer de luchtconditionering altijd zo dat u er goed bij kan.
  • Tap tijdig af bij luchtfilters met een handmatige condens aftap.
  • Stel de olievernevelaar goed in (bv 5 druppels p/min bij volle doorlaat).
  • Gebruik speciale olie voor de vernevelaars

 

Ga naar de luchtconditionering (luchtverzorging) van Almotion