EHEDG

EHEDG = European Hygiene Engineers Design Guidelines.

Dit zijn, zoals aangegeven, Europese richtlijnen voor de engineers die zich bezighouden met het ontwerpen van equipment voor de be- & verwerking van voedings-, en genotmiddelen.

Vanuit het hygiënische oogpunt moet de equipment waar men deze voedings- en genotmiddelen mee ‘processed’ dermate ontworpen zijn dat er geen product in kan achterblijven.

Daarnaast moet het equipment makkelijk te reinigen zijn en de visuele controle op een goede reiniging moet ook makkelijk doorgevoerd kunnen worden.