HACCP

HACCP = Hazard Analysis Critical Control Points

De HACCP is een voedselveiligheidssysteem wat ontwikkeld is om de voedselveiligheid te bevorderen.

Bedrijven die zich in welke vorm dan ook bezighouden met levensmiddelen, kunnen dit systeem gebruiken om te voorkomen dat de veiligheid van voedingsmiddelen in het gedrang komt.

Dit proces is door de EU in het leven geroepen om zoveel mogelijk gevaren voor de voedselveiligheid bloot te leggen en daardoor beheersbaar te maken.