Verschil tussen nauwkeurigheid en herhalingsnauwkeurigheid

|   Accuratesse in lineair   |

 

Nauwkeurigheid

Dit is de mate van overeenstemming tussen de (gemiddelde) waarde die verkregen wordt uit een reeks waarnemingen en de werkelijke waarde. Het is eigenlijk de juistheid van de theoretische waarde.

Herhalingsnauwkeurigheid

Hiermee bedoelen we de mogelijkheid van een aandrijfmechanisme om meerdere malen terug te keren naar dezelfde positie onder gelijke omstandigheden. Het hoeft niet zo te zijn dat een toepassing met een hoge herhalingsnauwkeurigheid ook heel nauwkeurig is. Het fijne van een hoge herhalingsnauwkeurigheid is wel dat je een min of meer standaard afwijking hebt waarmee je kunt gaan werken om deze toch weer zo nauwkeurig mogelijk te krijgen.

Het gevolg van wat hierboven staat is dat je bijvoorbeeld een slechte nauwkeurigheid kan hebben en een zeer goede herhalingsnauwkeurigheid of andersom.

We streven natuurlijk altijd naar een hoge nauwkeurigheid met een zo hoog mogelijke herhalingsnauwkeurigheid:

 

Een nauwkeurigheid en/of een herhalingsnauwkeurigheid kan ook afhangen van externe factoren zoals bijvoorbeeld temperatuur, vervuiling en wind.

Lees het volledige artikel hierover