Disclaimer

BEGRIPSOMSCHRIJVING VAN DEZE DISCLAIMER

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website/webwinkel aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

ONDERSTAANDE IS VAN TOEPASSING OP IEDERE PAGINA VAN DE WEBSITE

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website/webwinkel is door Almotion met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt Almotion geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

INTELLECTUELE RECHTEN

Almotion is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website/webwinkel gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Almotion. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

NADERE INFORMATIE

Mocht je van mening zijn dat je auteursrechten hebt op de door ons gepubliceerde content kun je contact met ons opnemen. Indien terecht halen we de betreffende content direct van onze website. Zie hiervoor onze contactgegevens.