Meeting FEDA

Gisteren een meeting gehad van de FEDA bij Almotion. Het gaat hierbij om een meeting van de technologiegroep Pneumatic Solutions.

De technologiegroep pneumatiek houdt elkaar hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de pneumatiek. Het gaat hierbij om de nieuwste technieken en de laatste trends in de markt. Ook worden de veranderingen in de Europese wet- en regelgeving besproken.

Ook vindt deze vakgroep het belangrijk om de toekomst van de pneumatiek veilig te stellen. Daarom wordt er ook veel tijd gestoken in het voorlichten van vakonderwijs om ervoor te zorgen dat er nieuwe technici goed opgeleid worden volgens de nieuwste markteisen en technieken.

 

conference room Almotion

Over Feda

FEDA, de brancheorganisatie voor ondernemers in aandrijf- en automatiseringstechniek, biedt haar leden een platform voor netwerken, informatievoorziening en inspiratie. Met een focus op Bedrijfsvoering, Business en Belangen, draagt FEDA bij aan het succes van haar circa 150 leden, die samen werkgelegenheid bieden aan 30.000 werknemers en een totale jaaromzet van ruim 4,3 miljard realiseren.

Wat FEDA doet voor haar leden:

– Faciliteren van ontmoetingen via ledenevents en inhoudelijke conferenties, zoals de Dutch Fluid Power & Transmission Conference en WoTS.
– Actieve samenwerking zoeken met publieke en politieke organisaties.
– Bijdragen aan de ontwikkeling van sectorspecifieke leermiddelen.
– Stimuleren van instroom van gekwalificeerde vakkrachten in de sector via onderwijs en opleidingen.
– Verschaffen van marktinzichten door middel van het business intelligence programma.
– Samenwerking aangaan met andere (branche)organisaties om externe inspiratie en informatie toegankelijk te maken voor leden.

Organisatie van FEDA:

FEDA wordt bestuurd door een bestuur en heeft verschillende technologiegroepen en commissies actief. Technologiegroepen richten zich op actuele thema’s en technologieën binnen de branche, welke terugkomen in evenementen, publicaties en nieuwsberichten. Commissies behartigen belangen op het gebied van onderwijs, marketing en communicatie, en de aan FEDA gelieerde beurs WoTS.

 

 

Logo van FEDA